Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

3007 - Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
Certifikační orgán pro systémy managementu
Adresa : Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Web : www.szutest.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 489/2017 ze dne 15.8.2017 platné do 22.7.2019
Certifikace systémů managementu kvality a SM BOZP v oborech výrob a v nich aplikovaných procesů svařování, distribuce a služeb ve strojírenství, výrobě zdravotnických prostředků v oborech, které s nimi souvisejí, a ve vybraných službách
Přílohy
P1 489-2017_CS.pdf