Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

2280 - Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
Odštěpný závod 2 SZÚ s.p., kalibrační laboratoř
Adresa : Tovární 5, 466 21 Jablonec nad Nisou
Web : www.szutest.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 45/2019 ze dne 29.1.2019 platné do 26.10.2022
Kalibrace měřidel v oboru délka, tlak a teplota
Přílohy
P1 45-2019_CS.pdf