Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4008 - Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
TI - technická inspekce
Adresa : Hudcova 56b, 621 00 Brno
Web : www.szutest.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 653/2017 ze dne 7.11.2017 platné do 7.11.2022
Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a jaderně energetických zařízení, technologických celků, prostředků lidové zábavy, zařízení pro dopravu osob, zařízení, výrobků, procesů a specifikovaných činností
Přílohy
P1 653-2017_CS.pdf
P1 653-2017_EN.pdf