Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

3040 - Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
Certifikační orgán certifikující produkty
Adresa : Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Web : www.szutest.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 696/2018 ze dne 20.12.2018 platné do 13.5.2021
Certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných, plynových zařízení, stavebních výrobků, zdravotnických prostředků, hraček, osobních ochranných prostředků, potřeb pro dílnu, kancelář, sport a domácnost
Přílohy
P1 696-2018_CS.pdf