Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1045.1 - Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
Zkušební laboratoř
Adresa : Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Web : www.szutest.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 491/2018 ze dne 17.9.2018 platné do 5.5.2022
Zkoušení strojírenských, elektrických a stavebních výrobků, plynových, tlakových a vytápěcích zařízení, hasicích přístrojů, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, EMC, manipulační techniky, hraček, nábytku, sportovních potřeb, spotřebního zboží a měření emisí
Přílohy
P1 491-2018_CS.pdf