Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1691 - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČ: 61989100
Zkušební laboratoř SIMD
Adresa : Studentská 6203/19, 708 00 Ostrava-Poruba
Web : www.vsb.cz; www.simd.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 678/2017 ze dne 21.11.2017 platné do 11.12.2018
Základní a speciální zkoušky fyzikálních vlastností kovových materiálů
Přílohy
P1 678-2017_CS.pdf
P1 678-2017_EN.pdf