Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1603 - GRADUS, a.s.
IČ: 60112531
Zkušební laboratoř GRADUS
Adresa : Husova č.p. 121, 281 26 Týnec nad Labem
Web : www.gradus-lab.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 663/2018 ze dne 12.12.2018 platné do 27.2.2019
Korozní zkoušky, mřížková zkouška, zkoušky přilnavosti a hodnocení stavu povrchu na kovových, nekovových a plastových materiálech
Přílohy
P1 663-2018_CS.pdf
P1 663-2018_EN.pdf