Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1558 - ET EKOTERM s.r.o.
IČ: 25585983
Útvar měření emisí
Adresa : Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava
Telefon : 567 303 174
Fax : 567 161 302
E-mail : ekoterm (at) ji (dot) cz
Web : www.ekoterm-jihlava.cz
Kontakt : Tomáš Suchánek
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 417/2017 ze dne 17.7.2017 platné do 17.7.2022
Měření emisí a vzduchotechnických parametrů v odpadním plynu ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Přílohy
P1 417-2017_CS.pdf