Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1502 - ODOUR, s.r.o.
IČ: 25734041
Laboratoř ODOUR
Adresa : Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 - Radotín
Web : www.odour.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 288/2018 ze dne 6.6.2018 platné do 30.6.2020
Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií v emisích a imisích, včetně odběru vzorků, a v plynech uvolněných z pevných a kapalných materiálů
Přílohy
P1 288-2018_CS.pdf
P1 288-2018_EN.pdf