Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4001 - Technická inspekce České republiky
IČ: 00638919
Technická inspekce České republiky
Adresa : U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
Web : www.ticr.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 761/2017 ze dne 21.12.2017 platné do 1.6.2020
Inspekční činnost orgánu typu A k provádění inspekce a za účelem posuzování shody na technických zařízeních
Přílohy
P1 761-2017_CS.pdf