Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4012 - BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
IČ: 26165007
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Adresa : Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
Web : www.bureauveritas.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 495/2018 ze dne 18.9.2018 platné do 18.9.2023
Inspekční činnost typu A v oblasti provozovaných výtahů
Přílohy
P1 495-2018_CS.pdf