Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4034 - Technická inspekce-CZ,s.r.o.
IČ: 26904802
Technická inspekce-CZ,s.r.o.
Adresa : Prokopův kopec 640/23, 641 00 Brno
Web :
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 769/2017 ze dne 22.12.2017 platné do 22.12.2022
Inspekční činnost orgánu typu A za účelem posuzování shody v oboru zdvihacích zařízení, výtahů a ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah
Přílohy
P1 769-2017_CS.pdf