Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

3124 - T Cert, s.r.o.
IČ: 26747910
T Cert, s.r.o.
Adresa : Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Web : www.tcert.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 384/2017 ze dne 28.6.2017 platné do 27.1.2022
Certifikace systémů managementu
Přílohy
P1 384-2017_CS.pdf
P1 384-2017_EN.pdf
Osvědčení č.: 385/2017 ze dne 28.6.2017 platné do 27.1.2022
Certifikace systémů managementu pokryté multilaterální dohodou IAF
Přílohy
P1 385-2017_CS.pdf
P1 385-2017_EN.pdf