Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1380 - UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod
IČ: 27597075
Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů
Adresa : Tkalcovská 36/2, 602 00 Brno
Web : www.polymer.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 534/2018 ze dne 10.10.2018 platné do 21.3.2021
Zkoušení mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů včetně polotovarů a výrobků z nich. Zkoušení hořlavosti plastů
Přílohy
P1 534-2018_CS.pdf
P1 534-2018_EN.pdf