Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1340 - Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
IČ: 26788462
Zkušební laboratoř
Adresa : Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice
Web : www.vuchs.cz
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 470/2016 ze dne 5.8.2016 platné do 23.2.2020
Chemické, fyzikální, biochemické a mikrobiologické rozbory mléka, syrovátky, smetany, mléčných výrobků, vod, vodných výluhů, kalů, kompostů, půd, odpadů a rostlin včetně vzorkování vod
Přílohy
P1 470_2016.pdf