Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Světový den akreditace

WAD2015

Zjistit víc
 
Probíhá zpracování a významné revize ISO norem

Pracovní skupiny Výboru pro posuzování shody ISO CASCO revidují a zpracovávají normy významné pro oblast akreditace a posuzování shody:

ISO/IEC 17011 (akreditační orgány), ISO/IEC 17025 (zkušební a kalibrační laboratoře) a ISO Guide 34 - ISO 17034 (výrobci referenčních materiálů).

Zjistit víc
 
COP zbývají jen necelé 3 měsíce do konce přechodného období

Přechodné období pro platnost osvědčení o akreditaci vydaných certifikačním orgánům certifikujícím osoby podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 končí 1.7.2015.

Zjistit víc
 
EA má nové logo

Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) má v roce 15. výročí svého vzniku nové logo.

EA

Zjistit víc
 
ČIA nově poskytuje akreditaci výrobců referenčních materiálů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zahájil 30. března 2015 příjem žádostí o posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů.

Zjistit víc