Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 

20Let S CIA Orez

 

 V neděli 1. 7. 2018 tomu bylo přesně dvacet let, co Český institut pro akreditaci poskytuje své služby v oblasti akreditace jako obecně prospěšná společnost.

Za tyto dvě dekády prošla akreditace bouřlivým vývojem a zakusila různé režimy a právní formy své existence, aby se stala službou, jak ji známe dnes.

O akreditaci a její zajímavé historii v České republice pojednává publikace, která je zdarma ke stažení zde.

 
Zasedání EX EA

Ve dnech 4. a 5. září 2018 se za účasti zástupce ČIA uskutečnilo zasedání vedení Executive Committee European Cooperation for Accreditation.

Zjistit víc
 
Informace

o ukončení poskytování služby akreditace pro účely oznámení v oblasti posuzování shody zdravotnických prostředků.

Zjistit víc
 
Informace z workshopu k GDPR

V dubnu se zástupkyně ČIA zúčastnila workshopu On data protection certification mechanisms, seals, and marks, který proběhl v Bruselu.

Zjistit víc
 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Ke dni 1. května 2018 jsou účinné následující normy:

Zjistit víc
 
Zkušební laboratoře

Informace pro zkušební laboratoře provádějící periodická měření emisí.

Zjistit víc
 
Akreditace pro potřeby GDPR

Zavedení akreditace subjektů provádějících certifikaci podle požadavků nařízení EU a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zjistit víc
 
Nová služba pro certifikační orgány

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu:

Zjistit víc