Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
EA se připravuje na evaluace v oblasti poskytovatelů zkoušení způsobilosti

Evaluace akreditačních orgánů ze strany Evropské akreditace (EA) v oblasti poskytovatelů zkoušení způsobilosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17043 budou zahájeny v dubnu t.r.
Český institut pro akreditaci, o.p.s. (jmenovitě Ing. Martina Bednářová, ředitelka odboru laboratoří) se podílí na školení evaluátorů EA a je mezi prvními žadateli o posouzení této oblasti. Více podrobností zde.

Zjistit víc
 
ČIA zavádí pro oblast NDT dokument EA-4/15 G:2015

Dokument EA-4/15 G:2015 "Accreditation For Non-Destructive Testing", který byl vydán v květnu 2015 jako návod k normě ISO/IEC 17025 pro oblast nedestruktivního zkoušení (NDT), nahrazuje první verzi dokumentu EA-4/15 z roku 2002. Termín pro jeho zavedení je 21.květen 2016.

Zjistit víc
 
Vyhledávání akreditovaných laboratoří na webu EA bylo ukončeno

Od dubna 2007 poskytovala European co-operation for Accreditation (EA) na svých internetových stránkách službu, která umožňovala vyhledávání akreditovaných laboratoří v Evropě. Český institut pro akreditaci, o.p.s. se jako pátý akreditační orgán připojil k této vyhledávací službě, ovšem na základě rozhodnutí EA 2015 (36) 15 byl k 1. prosinci 2015 její provoz ukončen.

Zjistit víc