Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Nabídka seminářů v roce 2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás i v následujícím roce připravuje řadu seminářů.

Zjistit víc
 
FALB znovu potvrdil způsobilost ČIA pro akreditaci ověřovatelů EMAS

Dne 21. 10. 2016, na základě výsledků evaluace v roce 2015, Fórum akreditačních a licenčních orgánů (FALB) jednomyslně schválilo odbornou způsobilost ČIA k posuzování činnosti ověřovatelů Systému ekologického řízení a auditu (EMAS). ČIA tak může nadále hrdě plnit roli národní autority v rámci jednotného evropského akreditačního systému i v této oblasti.

Zjistit víc
 
ČIA slaví 25 let akreditace v ČR

25 let banner

Zjistěte více o aktivitách a materiálech k tomuto výročí ...

Zjistit víc
 
EA potvrdila způsobilost ČIA pro další oblast akreditace - PZZ (PTP)

Dne 5. 10. 2016 bylo na jednání EA MAC rozhodnuto, že ČIA, jako první akreditační orgán v Evropské unii, splnil požadavky na akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti (PZZ/PTP) a bude mezi signatáři multilaterální dohody EA MLA pro tuto oblast. Slavnostní podpis dohody je naplánováno na jaro roku 2017.

Zjistit víc
 
ČIA zavedl novou službu eI-DAS

S platností od 18. 10. 2016 poskytuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. novou službu - certifikaci služeb a poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (tzv. eI-DAS) .

Zjistit víc