Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Rozšíření IAF MLA

Valné shromáždění IAF, které se konalo 29. a 31. října 2018 v Singapuru, schválilo rozšíření multilaterálních dohod pro EA, resp. signatáře EA MLA.

Zjistit víc
 
Partnerská dohoda mezi EK a EA

Evropská komise (EK) a Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) 13. prosince 2018 podepsaly třetí rámcovou dohodu o partnerství pro následující čtyřleté období.

Zjistit víc
 
Školení evaluátorů EA

Ve dnech 10. a 11.12. se dva pracovníci ČIA účastnili pokračovacího školení evaluátorů EA v Paříži.

Zjistit víc
 
IAF MLA rozšířena o oblast GHG

V rámci 18. společného plenárního zasedání mezinárodních organizací ILAC a IAF byla 30. 10. 2018 slavnostně podepsána IAF MLA pro novou oblast: GHG Validation and Verification - ISO 14065.

Zjistit víc
 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Ke dni 1. května 2018 jsou účinné následující normy:

Zjistit víc
 
Akreditace pro potřeby GDPR

Zavedení akreditace subjektů provádějících certifikaci podle požadavků nařízení EU a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zjistit víc