Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

25 Let

Cia Svetovy Den Ak 2018

 

 
Informace z workshopu k GDPR

V dubnu se zástupkyně ČIA zúčastnila workshopu On data protection certification mechanisms, seals, and marks, který proběhl v Bruselu.

Zjistit víc
 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Ke dni 1. května 2018 jsou účinné následující normy:

Zjistit víc
 
Zkušební laboratoře

Informace pro zkušební laboratoře provádějící periodická měření emisí.

Zjistit víc
 
Zasedání EA MAC

Na zasedání EA MAC v Bělehradě byl schválen plán přechodu všech signatářů EA MLA na novou normu ISO 17011:2017.

Zjistit víc
 
Akreditace pro potřeby GDPR

Zavedení akreditace subjektů provádějících certifikaci podle požadavků nařízení EU a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zjistit víc
 
MPA 00-08-18 zrušen

Dokument MPA 00-08-18 Rozsah posuzování byl k 12. 3. 2018 bez náhrady zrušen.

Zjistit víc
 
Rezoluce IAF o ISO 31000

IAF na svém výročním zasedání v říjnu 2017 přijalo rezoluci o nepřípustnosti certifikace podle ISO 31000 (Management rizik).

Zjistit víc
 
Nová služba pro certifikační orgány

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu:

Zjistit víc