Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Nabídka seminářů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás připravuje tyto semináře.

Zjistit víc
 
ČIA připravil překlad normy ISO 17034

Překlad normy ČSN EN ISO 17034:2017 "Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů" byl předán k vydání.

Zjistit víc
 
Revize normy ISO/IEC 17025 finišuje

Zejména pro zkušební a kalibrační laboratoře zde ČIA poskytuje aktuální informaci k probíhající revizi normy ISO/IEC 17025.

Zjistit víc
 
ČIA nepodporuje "kupování" certifikátů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. v rámci svých aktivit vždy a opakovaně zdůrazňuje, že pouze certifikáty vystavené akreditovanými certifikačními orgány jsou v rámci členských států EU rovnocenné a uznatelné.

Zjistit víc
 
ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Zjistit víc