Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

25 Let

Logo

 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Ke dni 1. dubna 2018 jsou vydány následující normy:

Zjistit víc
 
Akreditace pro potřeby GDPR

Zavedení akreditace subjektů provádějících certifikaci podle požadavků nařízení EU a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zjistit víc
 
MPA 00-08-18 zrušen

Dokument MPA 00-08-18 Rozsah posuzování byl k 12. 3. 2018 bez náhrady zrušen.

Zjistit víc
 
19. zasedání HHC EA

Ve dnech 6. až 7. března 2018 se dvě zástupkyně ČIA zúčastnily 19. zasedání Horizontální harmonizační komise EA.

Zjistit víc
 
35. zasedání EA LC

Ve dnech 13. až 15. března 2018 se zástupce ČIA účastnil jednání 35. zasedání Výboru pro laboratoře Evropské akreditace (EA LC).

Zjistit víc
 
Rezoluce IAF o ISO 31000

IAF na svém výročním zasedání v říjnu 2017 přijalo rezoluci o nepřípustnosti certifikace podle ISO 31000 (Management rizik).

Zjistit víc
 
Zavedena nová služba k certifikaci podle právního předpisu 40 CFR Part 770

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl novou službu - akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty v oblasti certifikace kompozitních dřevěných desek.

Zjistit víc
 
ČIA byl pověřen k akreditaci VRM podle ČSN EN ISO 17034

Pověření bylo provedeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2017 ze dne 19. října 2017.

Zjistit víc
 
Nová služba pro certifikační orgány

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu:

Zjistit víc
 
Zavedena nová služba k certifikaci krmiv podle standardu GMP+

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl novou službu - akreditaci certifikačních orgánů v oblasti GMP+

Zjistit víc